...
Politika
Trending

Izbori 2023: Prijava birača za glasanje van biračkog mesta

Pravo glasa na teritoriji Grada Vranja ima 68.295 punoletnih građana, od kojih u Opštini Vranje 60.316 i u Opštini Vranjska Banja 7.979.

Glasanje u nedelju, 17. decembra, odvijaće se na 106 biračkih mesta, koliko ih ima na teritoriji Grada Vranja. U Opštini Vranje građani će moći da se izjasne na 85 biračkih mesta, a u Opštini Vranjska Banja na 21.

Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu, usled bolesti, starosti i  invaliditeta može da ostvari Ustavom zagarantovano pravo tako što će prijaviti glasanje van biračkog mesta ili direktno GIK – u 72 časa pre dana glasanja, ili Biračkom odboru u nedelju, na dan glasanja, najkasnije do 11 sati.

Prijava birača za glasanje van biračkog mesta GIK – u vrši se putem telefona 017 412-196.

Primopredaja glasačkog  materijala  između Gradske izborne komisije i Biračkih odbora obaviće se u petak, 15. decembra 2023. godine, u vremenu od 8 do 20 časova.

Back to top button
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.