Ekonomija
Trending

Zapošljavanje u javnom sektoru ograničeno na još tri godine

Vlada Srbije donela je pre desetak dana uredbu kojom se ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru produžava do kraja 2026. godine. Kako se navodi u dokumentu, ova uredba stupa na snagu 1. januara 2024. i trajaće do 31. decembra 2026. godine.

Naime, komisija vlade prilikom odlučivanja o molbama za zapošljavanje treba da vodi računa o tome da ukupan procenat povećanja zaposlenih na neodređeno vreme kod svih korisnika javnih sredstava ne prelazi dva odsto od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme koji su evidentirani 31. decembra 2023. godine.

Ovo zapravo nije novost jer to piše u Zakonu o budžetskom sistemu iz oktobra prošle godine. U ranije važećem zakonu bilo je predviđeno da ovo ograničenje bude ukinuto poslednjeg dana prošle godine. Razlog je novac, tačnije nešto veća potrošnja u 2023. godini.

Kako je navedeno u obrazloženju predloga zakona, s obzirom na ograničen fiskalni prostor u narednom periodu, zarade će se povećavati umereno i kontrolisano, vodeći računa o njihovom učešću u BDP-u. Zakonom o budžetskom sistemu predviđen je maksimalni limit rashoda za zaposlene u državnoj upravi od 10 odsto BDP-a i indeksiranje plata biće takvo da se ne pređe ova granica.

Rashodi za zaposlene u 2022. godini iznosili su 9,8 odsto BDP-a, dok su rashodi za zaposlene u 2023. godini premašili plan za oko 0,1 odsto BDP-a. Najveći deo ovog povećanja odnosi se na veću masu zarada u zdravstvu (povećanje broja zaposlenih i radnih časova), sudstvu, kao i isplaćenu pomoć zaposlenima u prosveti.

Fiskalni savet je tim povodom ranije ocenio da država ni u revidiranoj Fiskalnoj strategiji 2024–2026. ne predviđa da se upravljanje brojem zaposlenih sistemski uredi, pa će deo državnog sektora nastaviti da funkcioniše s manjkom kadra u naredne tri godine.

Korisnicima javnih sredstava dozvoljeno je da bez posebnih dozvola i saglasnosti u tekućoj kalendarskoj godini prime u radni odnos na neodređeno vreme i radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika do 70 odsto ukupnog broja lica kojima je prestao radni odnos na neodređeno vreme po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini.

Fiskalna pravila kojim se najznačajnije kategorije javnih rashoda (plate i penzije) drže pod kontrolom, na snazi su od 2023. godine. Puna primena opštih fiskalnih pravila koja ograničavaju deficit sektora države, u odnosu na dostignuti nivo duga, predviđena je za 2025. godinu. Do tada je usklađenost s potrebnim smanjenjem deficita i duga obezbeđena Fiskalnom strategijom vlade i podržana aranžmanom s Međunarodnim monetarnim fondom.

Počevši od 1. januara 2021. godine ukupan broj zaposlenih na određeno vreme (izuzev u svojstvu pripravnika), lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge, kao i posredstvom agencije za privremeno zapošljavanje i lica angažovanih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, ne može biti veći od 10 odsto ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme, osim izuzetno, uz saglasnost vlade.

Back to top button