Društvo
Trending

Nexus: Osnovne škole u Vranju i Vranjskoj Banji dobile uloškomate(VIDEO)

U sedam osnovnih škola u Vranju i Vranjskoj Banji, organizovana je edukacija učenika o reproduktivnom zdravlju.

Ove obrazovne ustanove sada imaju besplatne higijenske uloške dostupne svim devojčicama, postavljene u zidne držače u školskim toaletima.

UG „NEXUS-Vranje“ realizuje projekat „Devojčice devojčicama“ koji finansira IWC (Međunarodni Klub
Žena, Beograd).

Ova inicijativa je proizašla iz rada NEXUS-a sa devojčicama i njihovih dokumentarnih filmova o rodnoj ravnopravnosti. Cilj je smanjenje menstrualnog siromaštva i osnaživanje devojčica kroz aktivno učešće u akcijama za rodnu ravnopravnost.

U vezi sa tim, stručnjaci preporučuju obezbeđivanje sredstava za menstrualnu higijenu u javnim ustanovama, toaletima i skloništima za beskućnice, smanjenje poreza na menstrualne proizvode te zaustavljanje stigmatizacije u društvu.

Preporuke sa radionica sa 532 učenika uključuju: podizanje svesti o važnosti reproduktivnog zdravlja, češće radionice i časove na temu reproduktivnog zdravlja, osnaživanje dece da razgovaraju o psiho-fizičkim promenama sa poverljivim osobama, podsticanje dece da slobodno iznose svoja mišljenja o pubertetu, negovanje aktivizma kod dece, funkcionalne toalete u školama sa svim neophodnim higijenskim sredstvima i organizaciju kvizova znanja o pubertetskim promenama.

Back to top button