...
Društvo
Trending

Apel za redovno uklanjanje snega i leda sa javnih površina

U cilju obezbeđivanja uslova za bezbedno odvijanja saobraćaja i nesmetano kretanje pešaka, Odeljenje komunalne milicije Gradske uprave apeluje da se sa površina javnih namena – kolovoza i trotoara vrši uklanjanje snega i ledenih naslaga kao i ledenica sa krovova.

U skladu sa važećim propisima čišćenje snega i  leda sa trotoara, ispred porodičnih stambenih i poslovnih prostorija, vrše vlasnici i korisnici stambenih zgrada. Strogo je zabranjeno izbacivati sneg i led na ulice i druge javne površine.

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade, dužan je i da uklanja ledenice sa krova zgrade, naročito u slučaju kada je krov okrenut prema trotoaru, odnosno javnoj površini, gde ledenica može predstavljati opasnost po život prolaznika.

U slučaju nemogućnosti uklanjanja ledenica, vlasnici objekata dužni su da blagovremeno postave oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica radi obilaženja ugroženih delova površine.

Back to top button
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.