...
Društvo
Trending

Vučić najavio po 10.000 dinara svim srednjoškolcima

Država će svim lokalnim samoupravama prebaciti sredstva kako bi se svakom srednjoškolcu u Srbiji isplatilo po 10.000 dinara u narednih 10 dana, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Isplatićemo 10.000 dinara svakom srednjoškolcu, preko majki, gde živi sa ocem preko oca, ili preko hraniteljske porodice ili posebnih centara. Smatramo da je to pred praznike važna mera i da će pomoći roditeljima da mogu da uštede. Stanje u finansijama je dobro“ – rekao je Vučić na TV Pinku.

On je rekao da je dogovorena i druga mera – da se preko Poštanske štedionice svim korisnicima studentskih kartica prebaci 1.000 dinara, a da će država banci to nadoknaditi.

Back to top button
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.