Društvo
Trending

Poziv vlasnicima ugostiteljskih objekata da podnesu zahteve za korišćenje javnih površina

Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, Odsek za komunalno-stambene delatnosti obaveštava vlasnike ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Vranja, da su u skladu sa Odlukom o manjim montažnim objektima privremenog karaktera na teritoriji grada Vranja, u obavezi da na početku sezone podnesu Zahteve za korišćenje prostora na javnim površinama u poslovne svrhe-  bašta zatvorenog tipa.

Zahtevi se podnose u perodu od  11. novembra do 10. decembra u Uslužnom centru, na šalteru broj 1.

Back to top button