Ekonomija

Počele pripreme za izradu Nacrta Odluke o budžetu grada Vranja za 2024. godinu

U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Odeljenje za budžet i finansije grada Vranja izradilo je Uputstvo za pripremu Nacrta Odluke o budžetu grada Vranja za 2024. godinu.

Uputstvo sadrži osnovne ekonomske pretpostavke, smernice i parametere na osnovu kojih se izrađuje Predlog finansijskog plana za 2024. godinu i naredne dve fiskalne godine. Direktni korisnici budžeta su odgovorni da uputstvo sa odgovarajućim obrascima dostave indirektnim korisnicima budžeta u svojoj nadležnosti.

Predlog finansijskog plana za budžetsku i naredne dve godine treba dostaviti na propisanim obrascima koji su dostupni na gradskom sajtu www.vranje.org.rs, u delu Budžet 2024. i u Odeljenju za budžet i finansije. Predlog se dostavlja u pisanom obliku, potpisan od strane direktora i overen pečatom. Predlog mora sadržati pisano obrazloženje za svaku vrstu rashoda sa navedenom pravnom osnovom i izvorom finansiranja, kao i ciljeve i indikatore za svaku programsku aktivnost i projekat.

U skladu sa budžetskim kalendarom, rok za dostavu predloga finansijskih planova je 1. septembar 2023. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za budžet i finansije,  na telefon 017/402309 ili mejl analitikabudzeta@vranje.org.rs.

Takođe, svi korisnici budžetskih sredstava budžeta grada Vranja u obavezi su da Izveštaj o učinku programa ostvarenih u toku prvih šest meseci tekuće godine dostave na obracu koji se nalazi na sajtu grada, Odeljenju za budžet i finansije do 1. septembra 2023. godine zajedno sa Predlogom finansijskog plana za 2024. godinu.

https://vranje.org.rs/fascikla/budzet

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button