Društvo
Trending

Održana sednica Gradskog štaba za vanredne situacije

Na prvoj redovnoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije, kojom je predsedavao komandant štaba, gradonačelnik dr Slobodan Milenković, razmatrana je trenutna situacija nastala zbog pojave velikog broja požara na otvorenom.

Doneti su zaključci koji se odnose na kontrolu i suzbijanje požara na teritoriji grada Vranja.

Zaključeno je da se nadležne inspekcijske i druge službe u jedinici lokalne samouprave intenzivno uključe i sprovedu pojačan nadzor u cilju suzbijanja požara, da se obezbedi štampanje obaveštenja (plakata/flajera) o zabrani paljenja vatre na otvorenom i organizuje njihovo postavljanje na vidnim mestima, kao i da se preko zvaničnog sajta grada Vranja vrši obaveštavanje javnosti o situaciji nastaloj zbog povećanja broja požara na otvorenom kao i o preduzetim merama. 

Takođe, na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije razmatran je i usvojen Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije za 2023. godinu koji će biti poslat Gradskom veću na razmatranje i usvajanje.

Back to top button