Društvo
Trending

Apel građanima da se pridržavaju propisanih mera zaštite od požara

Kancelarija za vanredne situacije Gradske uprave upozorava sve građane, a posebno poljoprivredne proizvođače žita, da u periodu žetvenih radova na pale strništa, a da lako zapaljive tečnosti, goriva i druge materije pravilno uskladište, kako bi bio obezbeđen određeni nivo požarne sigurnoste i kako bi se izbegle eventualne posledice.

Takođe, upozoravaju se izletnici da ne lože vatru na otvorenom prostoru pored šuma i mesta obraslih travom i niskim rastinjem.

Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka zabranjeno je Zakonom o zaštiti od požara (član 50). Takođe, zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim, vidno obeleženim mestima.

Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice a pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara. Ukoliko se utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu vršeno spaljivanje žetvenih ostataka, gazdinstvo gubi pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi, u periodu od tri godine. 

Iz Kancelarije za vanredne situacije apeluju  na građane da ukoliko uoče požar odmah obaveste vatrogasnu jedinicu na broj 193 i pruže jasne informacije o svojoj lokaciji, kao i o tačnoj lokaciji požara.

Back to top button