Društvo
Trending

Dve porodice dobile bespovratna sredstva za kupovinu seoskih kuća

U okviru programa Ministarstva za brigu o selu za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije, danas su potpisani Ugovori o kupoprodaji dve kuće u selima Ranutovac i Zlatokop.

Ugovore je u ime grada Vranja, kao partnera u realizaciji ovog programa Ministarstva za brigu o selu, potpisao predsednik Privremenog organa Grada Vranja dr Slobodan Milenković sa Jelkom Trajković, za kupovinu kuće u selu Zlatokop i Vanjom Mitić, za kupovinu kuće u selu Ranutovac i vlasnicima predmetnih nekretnina Miroslavom Popović i Dragoslavom Stošić.

Na osnovu Javnog poziva Ministarstva za brigu, Jelka Trajković za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u selu Zlatokop dobila je sredstva u visini od 1.132.230,00 dinara, dok su Vanji Mitić za kupovinu kuće sa okućnicom u selu Ranutovac  dodeljena sredstva u iznosu 1.095.200,00 dinara.

Novi vlasnici nemaju pravo da otuđe kupljenu nekretninu narednih 10 godina.

Pomenuti program Ministarstva za brigu o selu sprovodi se u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava, koje vrše procenu tržišne vrednosti i proveravaju da li su regulisani imovinsko-pravni odnosi te nepokretnosti.

Podnosioci prijave na konkurs bili su bračni i vanbračni parovi, mladi poljoprivrednici i poljoprivrednice i samohrani roditelji, do 45 godina starosti koji su želeli da započnu svoj život na selu tako što će se osamostaliti iz roditeljskih domova ili iz gradova preći da žive na selo.

Back to top button