Ekonomija
Trending

Skupština usvojila Odluku o završnom računu budžeta grada Vranja

Na 5. sednici gradskog parlamenta, kojom predsedava predsednica Skupštine Zorica Jović, između ostalog, usvojena je Odluka o završnom računu grada Vranja za 2023. godinu.

U izjavi za gradski sajt, Nenad Tasić, rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije, istakao je da je u odnosu na planirani, budžet realizovan čak 95%.

,,Ukupno ostvareni prihodi i primanja u budžetu grada Vranja sa prenetim sredstvima iz prethode godine iznose 3.430.824.000,00 dinara, dok su ukupni tekući rashodi 3.465.994.000,00 dinara. U 2023. godini ostvaren je suficit u iznosu od 131.484.000,00 dinara.

Od toga 62 miliona dinara su sredstva namenskog karaktera opredeljena za dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi, popravku i adaptaciju seoskih kuća sa okućnicom, za isplatu PDV-a na ime rekonstrukcije Zdravstvenog centra kao i za finansiranje vodovodne mreže u Industrijskoj zoni Bunuševac, dok su  preostala sredstva u iznosu od 54 miliona dinara,  kao višak prihoda,  preneta u 2024. godinu.

Ukupno ostvarenje prihoda je na 95% u odnosu na planirana sredstva, a ostvarenje rashoda je na 92%“, rekao je rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Nenad Tasić.

Back to top button