...
Društvo
Trending

Održana 5. sednica Skupštine grada Vranja

Na 5. sednici lokalnog parlamenta kojom je predsedavala predsednica Skupštine Zorica Jović, na samom početku, potvrđeni su mandati novih odbornika.

To su Slobodan Stamenković i Dragan Antić, sa liste ,,Hrabro za Vranje- SRCE, DS, PSG, Ekološki ustanak-Ćuta“, Slađan Kitanović sa liste “Aleksandar Vučić – Vranje ne sme da stane” i Sunčica Aleksić, sa liste “Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma”. Usvojena je Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva, kapitala i drugih oblika organizovanja, u periodu od 1.1. do 31.12.2023. godine.

Nakon pokušaja odbornika opozicije da blokiraju rad Skupštine, tok sednice je ipak nastavljen po poslovniku, izvestioci su obrazlagali ispred odbornika, jer je govornica bila blokirana. 

Na današnjem zasedanju gradskog parlamenta odbornici su, između ostalog, razmatrali i usvojili Izveštaje o radu sa Finansijskim izveštajima poslovanja za 2023. godinu, Javnih preduzeća „Vodovod“, „Komrad“, „Novi dom“, „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“, „Parking servis“, „Uprava Banje“, Privrednog društva „Slobodna zona“, kao i finansijske izveštaje za 2023. godinu Javnih preduzeća „Direkcija za razvoj i izgradnju grada Vranja“ i „Skijalište Besna Kobila“.

Takođe odbornici su dali zeleno svetlo i na Izveštaje o radu sa Finansijskim izveštajima za 2023. godinu Javnih ustanova: Centar za socijalni rad, Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, Pozorište „Bora Stanković“, Javna biblioteka „Bora Stanković“, Kulturno obrazovni centar, Narodni muzej, Narodni univerzitet, Istorijski arhiv „31. januar“, Škola animiranog filma, Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima u svojini grada Vranja – Sportski objekti, Turistička organizacija, Apoteka Vranje.

Usvojeni su i Izveštaji o radu za 2023. godinu lokalnog ombudsmana grada Vranja, Gradskog pravobranilaštva, glavnog urbaniste, zatim Godišnji izveštaj o sprovođenju akcionog plana za mlade za 2023. godinu, Predlog lokalnog akcionog plana za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja za period 2024-2026. godine, Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije područja solarne elektrane „Kobra“, Predlog Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u PU „Naše dete“, kao i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o davanju prethodnog mišljenja za promenu granica katastarskih opština i Predlozi Rešenja o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Vranja.

Odbornici su razmatrali i usvojili Predloge Rešenja o prestanku mandata i imenovanju direktora Javnih preduzeća i ustanova. Zbog isteka perioda na koji su imenovani prestao je mandat direktorima Javnog komunalnog preduzeća „Komrad“, Javnog preduzeća „Novi dom“, Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ i Javne Ustanove „Narodni muzej“.

Na ove funkcije ponovo su izabrani Zoran Dimitrijević, Goran Petrović, Jadranka Stojanović i Maja Aleksić na mandat od četiri godine. Takođe, usvojen je i Predlog Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, članova, zamenika predsednika i zamenika članova i sekretara Gradske izborne komisije u stalnom sastavu, zatim Predlozi Rešenja o razrešenju člana nadzornog odbora Javnih preduzeća „Vodovod“ i „Uprava Banje“ Vranjska Banja, i Predlozi rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnih preduzeća „Vodovod“ i „Uprava Banje“ Vranjska Banja, kao i Predlog Rešenja o razrešenju i izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju članova stalnih radnih tela-saveta i komisija Skupštine grada Vranja 

Back to top button
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.