...
Društvo
Trending

Raspisan tender za rekonstrukciju zgrade „Haremluka“

Zgrada „Haremluka“ koja je deo kompleksa Pašinih konaka u Vranju trebalo bi da bude rekonstruisana nakon čega će se u njoj naći stalna postavka „Vranje kroz vekove“ koja će posetiocima predstaviti kulturnu, duhovnu i društvenu istoriju Vranja.

Grad traži firmu koja će izraditi projektno-tehničku dokumentaciju za najviše sedam miliona dinara.

Rok za prijavu na tender je 16. jul.

Više detalja pogledajte na portalu eKapija.

Back to top button
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.