...
Ekonomija
Trending

Privremeni organ Grada Vranja: Usvojena odluka o budžetu za 2024. godinu

Na 16. sednici Privremenog organa Grada Vranja kojom je predsedavao dr Slobodan Milenković između ostalog usvojeni su Izveštaji o radu gradonačelnika, Gradskog veća i Gradske uprave Grada Vranja za 2023. godinu.

Članovi Privremenog organa usvojili su i Odluku o budžetu grada Vranja za 2024. godinu, koju je obrazložio Nenad Tasić, rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije.

„Odlukom su ukupno planirani prihodi i primanja u iznosu od 3.337.361.000,00 dinara. Rashodi su planirani u iznosu od 3.393.977.000,00 dinara, a deficit iznosi 56.616.000,00 dinara. Potrebna sredstva za finansiranje ukupnog fiskalnog deficita obezbediće se iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od  34.616.000,00 dinara i primanjima od zaduživanja“, rekao je Tasić.

Govoreći o najvažnijim investicijama u ovoj godini, Tasić je naveo projekat izgradnje toplovoda na teritoriji grada Vranja, pribavljanje zgrade vrtića ,,Zvončica“ u Gornjoj Čaršiji, izgradnju i rehabilitaciju ulica i seoskih puteva na teritoriji grada Vranja, kao i završetak rekonstrukcije Opšte bolnice, koja se finansira preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

Takođe, usvojene su i Odluka izmeni i dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama, Odluka o izmeni odluke o lokalnim administrativnim taksama, Odluka o izmeni odluke o naknadama za usluge koje pruža Gradska uprava Grada Vranja, Odluka o izmeni i dopuni odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, Odluka o izmeni i dopuni odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i zakupnine za zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, Odluka o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskoj opštini Vranjska Banja za 2024. godinu i Odluka o angažovanju revizora za završni račun budžeta grada za 2023. godinu.

Na današnjoj sednici Privremenog organa Grada Vranja usvojene su i Odluka o izradi Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije zone 5 u Vranju, Gornja Čaršija-Raška, Odluka o izradi Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije zone 2 u Vranju-Šapranački rid, Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone 3 u Vranju-Donje Vranje i Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone 1 u Vranju-centralna zona i izradi Plana generalne regulacije zone 4 u Vranju-industrijska zona.

Takođe, razmatrani su i usvojeni Koncesioni akt za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Vranja i Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Vranja za 2024. godinu, kao i Pravila o radu distributivnog sistema JP ,,Novi dom“.

Back to top button
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.