Društvo
Trending

Privredni subjekti da dostave podatake za lokalni registar izvora zagađivanja

Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine obaveštava sve privredne subjekte sa teritorije grada Vranja da su u obavezi da dostave podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja.

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja u obavezi su da dostave privredni subjekti sa teritorije grada Vranja, koji predstavljaju izvore zagađivanja različitih delatnosti koje su definisane u Listi 2. Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS“, br. 91/10, 10/13 i 98/16).

U skladu sa članom 7. napred navedenog Pravilnika, podaci za Lokalni registar se dostavljaju na propisanim obrascima na sledeći način:

1. jedan popunjen komplet obrazaca odštampan u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu: GU Vranje, Kralja Milana br. 1, 17500 Vranje i

2. jedan elektronski popunjen komplet obrazaca na kompakt disku (CD) ili na mejl adresu:

•  ekovranje@gmail.com,

•  marija.blagojevic@vranje.org.rs

•  zivotnasredina@vranje.rs

Podaci se dostavljaju najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu i obuhvataju period od  01. januara do 31. decembra.

Back to top button