Društvo
Trending

Porodilje kojima je povređeno pravo radi korišćenja porodiljskog odsustva radi održavanja trudnoće imaju pravo žalbe

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju ocenilo je da je u skladu sa Odlukom Ustavnog suda br. IUz-60/2021 od 14. februara 2024. godine, kojom je došlo do izmene člana 13. stav.1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u načinu obračuna osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, potrebno da nadležni organ jedinice lokalne samouprave, Odeljenje za društvene delatnosti-Odsek za društvenu brigu o deci, preispita sva rešenja kojima je odlučeno o pomenutom pravu u periodu od 19. aprila 2019. godine do 14.02.2024. godine.

Nadležni Odsek podseća sve korisnice, koje su u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom koristile porodiljsko odsustvo odnosno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, a kojima je rešenje dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine, da mogu podneti zahtev ukoliko smatraju da im je pravo povređeno, na šalter Pisarnice Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave u Vranju.

Rok za podnošenje zahteva ističe 14. avgusta 2024. godine.

Back to top button