Društvo
Trending

Do 01.marta moraju biti raspisani svi medijski konkursi

Do 1. marta ove godine sve opštine, gradovi, pokrajina i Republika , moraju raspisati konkurse za projektno sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja.

Ta obaveza proističe iz novog Zakona o javnom informisanju, koji je stupio na snagu 4. novembra prošle godine.

Ukoliko nadležni organi ne raspišu konkurse u prva dva meseca tekuće godine, ili ih ponište, a nove ne raspišu u roku od 30 dana, zakonodavac je predvideo prekršajne kazne za odgovorno lice, u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara.

Ovo je prvi put da se Zakonom definišu rok za raspisivanje konkursa, kao i kazne za odgovorna lica, koja se ogluše o ove odredbe.

Novi Zakon o informisanju propisuje i da se medijski projekti ocenjuju, između ostalog, prema „meri u kojoj se medij putem koga će biti realizovan projekat. pridržava profesionalnih i etičkih standarda“.

Ta ocena se pribavlja od Saveta za štampu.

Back to top button