Društvo
Trending

Digitalizacija predmeta u okviru ePisarnice Gradske uprave

U skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i Uredbom o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, u prethodnom periodu Gradska uprava u Vranju izvršila je popis poslova koji je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu upisala u Katalog potupaka. Grad Vranje podržao je digitalizaciju poslova Pisarnice i stvorio uslove za nesmetan rad ePisarnice.

ePisarnica će omogućiti digitalizaciju svih predmeta koji se obrađuju u Gradskoj upravi Grada Vranja, kao i digitalnu korespondenciju sa strankama u postupku.

„U potpunosti smo spremni za implementaciju novog sistema kancelarijskog poslovanja“, rekao je načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović.

Back to top button