Društvo
Trending

Za primarnu selekciju ambalažnog otpada obezbeđeno 3.000 novih posuda u 16 gradova, među njima i Vranje

Ukupna količina ambalaže stavljene na tržište Republike Srbije iznosi 401.000 tona, od čega je 254.000 tona ambalažnog otpada sakupljeno od strane operatera i poslato na reciklažu. 

Kako bi pružio bolje uslove za održivo upravljanje otpadom, vodeći operater ambalažnog otpada Sekopak je zajedno sa svojim partnerima i klijentima, od početka godine distribuirao 1700 posuda za primarnu selekciju otpada – zvona za staklo, plastične kante, žičane i plastične kontejnere. Do kraja 2024., Sekopak planira instalaciju dodatnih 1300 posuda.

Generalna direktorka Sekopaka, Violeta Belanović, naglasila je da je Sekopak kroz niz inicijativa i projekata pokazao izuzetnu angažovanost kada je u pitanju unapređenje sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji.

„Tokom ove godine radili smo na unapređenju primarne selekcije kroz postavku infrastrukture za odvajanje ambalažnog otpada širom naše zemlje, kao i edukaciji građana o reciklaži. Kontinuirano pružamo podršku javno komunalnim preduzećima, kako u vidu opreme, tako i kroz stručne savete zaposlenih koji imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.. Svesni svoje uloge kao ključne spone između privrede, sakupljača, reciklera i države, pomažemo svim akterima da bolje razumeju izazove u industriji kako bismo zajednički pronašli najbolja rešenja za unapređenje sistema.“, izjavila je Belanović.

Zahvaljujući Sekopaku, građani Niša, Topole, Pirota, Valjeva, Kučeva, Sombora, Novog Sada, Kruševca, Vlasotinca, Petrovca na Mlavi i Vranja sada imaju mogućnost da doprinesu zaštiti životne sredine reciklažom ambalažnog otpada u svom gradu. Do kraja godine posude za odvajanje ambalažnog otpada biće postavljene i u Vršcu, Aranđelovcu, Kragujevacu, Negotinu, Ljigu i Varvarinu.

Sekopak kontinuirano radi na unapređenju sistema sakupljanja staklene ambalaže.  Postavkom 2000 zvona za staklo i edukacijom građana kroz kampanju Sekopak karavan povećano je sakupljanje komunalnog staklenog ambalažnog otpada za 77%. Umrežavanjem sa gotovo 1000 ugostitelja kroz projekat Eko partner ova kompanija olakšava ugostiteljima da ispune zakonsku obavezu i doprinesu zaštiti životne sredine kroz reciklažu ambalažnog otpada.

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, Sekopak je prodržao  ekološke akcije u Kruševcu, Nišu i Topoli. Pokrenuvši kampanju #JARECIKLIRAM ova kompanija je od početka godine obilazila gradove širom Srbije, osluškivala građane i delila znanje o zaštiti životne sredine kako bi ih motivisala da recikliraju. Sekopak poseban akcenat stavlja na edukaciju dece, proveravajući njihovo znanje kroz kviz i radionicu o reciklaži. 

U Novom Sadu, Sekopak je implementirao projekat „Novi Sad pametno reciklira“, omogućivši građanima korišćenje reciklomata za PET flaše i limenke na pet lokacija u gradu. Sa Gradom Novim Sadom potpisan je petogodišnji memorandum koji ima za cilj da dugoročno doprinese čistijem i zdravijem okruženju kroz aktivno uključivanje lokalne zajednice i mladih u ekološke aktivnosti.

Sekopak sarađuje sa više od 30 javno komunalnih preduzeća, a u planu je i dodatna saradnja postavkom infrastrukture za odlaganje ambalažnog otpada. Do kraja godine očekuje se postavka novih kontejnera i zvona u još 6 gradova Srbije, čime će se nastaviti unapređenje infrastrukture za reciklažu i jačanje ekološke svesti među građanima.  

Back to top button