Društvo
Trending

Vodovod: Otpadna voda iz sistema za prečišćavanje nema negativnog uticaja na Južnu Moravu, kao i na životnu sredinu u okolini

Shodno informacijama koje su iznete na poslednjoj sednici Skupštine grada Vranja, a tiču se hemijskog kvaliteta efluenta iz Postrojenja za preradu otpadnih voda, JP “Vodovod” Vranje obaveštava sugrađane da je stanje na ispustu iz postrojenja u recipijent – Južna Morava potpuno normalno i očekivano za ovo doba godine.

Vizuelne promene u efluentu na samom ispustu iz PPOVa su posledica kišnog perioda i povećanog dotoka sirove otpadne vode.

Što se tiče stepena prečišćenosti otpadne vode, laboratorija na samom PPOVu vrši svakodnevnu analizu kako sirove, tako i prečišćene vode. Vrši se analiza sledećih parametara: hemijska i biološka potrošnja kiseonika, ukupni azot, ukupni fosfor i suspendovane materije.

Takođe, akreditovana laboratorija vrši periodičnu proveru kvaliteta otpadne vode na samom ispustu u recipijent Južnu Moravu, kao i 100m pre i posle uliva otpadnih voda iz sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

Na osnovu rezultata ispitivanja u Izveštaju o analizi vode, dostavljenom od strane akreditovane laboratorije, uključujući i rezultate dobijene u okviru interne laboratorije PPOVa, JP “Vodovod” Vranje konstantovano je da ispitivani parametri zadovoljavaju referentne vrednosti definisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje “Službeni glasnik RS” , br. 67/11, 48/12, 1/16. Prilog 2 Granične vrednosti za emisije otpadne vode III. Komunalne otpadne vode. Tabela 2. Granične vrednosti emisije za komunalne otpadne vode koje se ispuštaju u recipijent.

Shodno dobijenim rezultatima zaključuje se da ispuštena otpadna voda iz sistema za prečišćavanje nema dodatnih negativnih uticaja na recipijent Južnu Moravu, kao i na životnu sredinu u okolini samog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Vranju, navodi se u saopstenju.

Back to top button