Društvo
Trending

Raspisan Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije

Gradsko veće raspisalo je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Vranja za 2024. godinu.

Predmet Javnog poziva je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

  • zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača
  • postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru
  • postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice
  • zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu
  • ugradnja toplotnih pumpi
  • zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora
  • ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode
  • ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a  maksimalno do i jednako 10,8 kW;
  • Izrada tehničke dokumentacije prema važećoj zakonskoj regulativi.

Ukupna bespovratna sredstva koja grad Vranje zajedno sa sredstvima Ministarstva dodeljuje putem ovog poziva iznose 16.400.000,00 miliona dinara.

Prijava se predaje lično u uslužnom centru Gradske uprave grada Vranja i kreće od 22. jula 2024. godine.

Javni poziv će trajati do utroška sredstava, a najduže do 31.12.2024 godine.

Back to top button