Ekonomija
Trending

Raspisan Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2024.

Grad Vranje raspisao je Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2024. godini. Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Vranje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), za otpočinjanje poslovne delatnosti u oblastima proizvodnja, zanatstvo i usluge, sa posebnim osvrtom na kategorije teže zapošljivih lica (mladi do 30 godina starosti, žene, dugoročno nezaposleni (na evidenciji duže od 12 meseci ), osobe sa invaliditetom, Romi i ostali).

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu do 300.000,00 dinara, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.        

Subvencije/novčana sredstva se mogu koristiti za nabavku nove opreme, mašina, uređaja za rad, o čemu korisnik subvencije mora priložiti odgovarajuću finansijsku dokumentaciju u vidu fakture i otpremnice, kao i izvoda sa bankarskog računa po izvršenom plaćanju dobavljaču za isporučenu opremu/sredstva za rad. Korisnik subvencije za samozapošljavanje će Ugovorom potpisanim sa gradom, između ostalog, preuzeti obavezu o minimalnom periodu trajanja poslovne aktivnosti, nemogućnosti otuđenja nabavljene opreme i slično.

Sredstva se NE MOGU koristiti za nabavku motornih vozila.

Zahtev sa biznis planom i dokumentacijom podnosi se Gradu Vranju, adresa Kralja Milana 1, neposredno ili putem pošte na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta Grada Vranja – www.vranje.org.rs  

Back to top button