...
Društvo
Trending

Pomoć od Švedske vlade za razvoj ženskog preduzetništva u Preševu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), u saradnji sa Vladom Švedske, pružiće podršku lokalnoj samoupravi u Preševu, kako bi unapredila poslovno okruženje za razvoj ženskog preduzetništva.

U okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, koji je finansiran od strane Vlade Švedske, opština Preševo uz podršku SKGO priprema program za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja i ženskog preduzetništva, kao i program za zapošljavanje sa posebnim merama za podršku ženama. 

Do kraja godine SKGO će u Preševu organizovati obuke za preduzetnice i one koje to žele da postanu, kao i za zaposlene u gradskoj upravi, regionalnoj razvojnoj agenciji i nevladinom sektoru na temu pisanja biznis planova, finansijskog menadžmenta i digitalne transformacije. U jedinicama lokalne samouprave te opštine dosad su realizovane obuke za zaposlene o rodnoj ravnopravnosti i ekonomskom osnaživanju žena.

SKGO je takođe sproveo istraživanje o stanju ženskog preduzetništva među vlasnicama biznisa u Preševu. Preduzetnički duh žena iz Preševa nije dovoljno razvijen, a zastupljena je praksa u kojoj su one samo formalno vlasnice preduzeća, dok njima zapravo upravljaju njihovi supružnici, pokazuju rezultati ankete u ovoj opštini, koje je SKGO predstavila povodom Međunarodnog dana ženskog preduzetništva. Takođe, sprovedene analize stanja u oblasti ženskog preduzetništva ukazuju na nedovoljnu uključenost žena u proces donošenja lokalnih odluka.

Jelena Mihajlović Tanasijević, šefica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj SKGO, istakla je značaj definisanih ciljeva za razvoj i dalje unapređenje lokalnog ženskog preduzetništva u Preševu.

„Za dalji razvoj u oblasti ženskog preduzetništva u Preševu potrebno je unaprediti pristup izvorima finansiranja, a pre svega donatorskim fondovima, kako bi žene lakše stekle početni kapital za pokretanje biznisa. Osim toga, od velikog značaja su i poreske olakšice, subvencije, grantovi, što može pozitivno uticati na sposobnost privrednica da razvijaju svoje biznise“, izjavila je Jelena Mihajlović Tanasijević.

Kako bi se žene umrežavale i dobijale informacije o tržišnim mogućnostima, sajmovima i drugim događajima, Mihajlović Tanasijević je istakla da je neophodno i osnivanje poslovnog udruženja ili asocijacije žena preduzetnica.

Pored finansijske podrške, edukacija je ključna za uspeh. Pristup obukama iz oblasti kao što su menadžment, marketing i finansije, omogućiće preduzetnicama da razviju veštine i znanja potrebna za vođenje i rast njihovih biznisa.

Back to top button
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.