Politika
Trending

MDULS:Tvrdnje da su hiljade Albanaca tzv. Preševske doline izbrisani iz biračkog spiska, te da im je policija pasivizirala adrese i ostavila ih bez ličnih dokumenata, neprihvatljive su i apsolutno netačne

Povodom tvrdnji iznetih u emisiji „Peščanika“ o tome da su hiljade Albanaca tzv. Preševske doline izbrisani iz biračkog spiska, te da im je policija pasivizirala adrese i ostavila ih bez ličnih dokumenata, ministar državne uprave i lokalne samouprave i predsednik Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa dr Aleksandar Martinović izdao je zvanično saopštenje: „Tvrdnje kako su hiljade Albanaca tzv. Preševske doline izbrisani iz biračkog spiska, te da im je policija pasivizirala adrese i ostavila ih bez ličnih dokumenata su neprihvatljive i iste odbacujemo kao apsolutno netačne.

Pitanje prebivališta je uređeno Zakonom o prebivalištu i boravištu građana iz 2011. godine, za čiju primenu i nadzor je nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovim zakonom je, između ostalog, regulisano pitanje postupka i načina pasiviziranja prebivališta.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, saglasno Zakonu o prebivalištu i boravištu građana, kao nadležni organ za vođenje evidencije o prebivalištu i boravištu građana na celoj teritoriji Republike Srbije, svakodnevno dostavlja izveštaje o promeni adresa prebivališta građana, odnosno izveštaje o građanima za koje je utvrđeno da nemaju prebivalište.

Imajući u vidu da je procedura pasiviziranja u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, u cilju zakonitog postupanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova je dalo obrazloženje da putem servisa dostavlja na dnevnom nivou podatak o konačnosti rešenja o pasivizaciji prebivališta, uz pojašnjenje da je građanin kojem je pasivizirano prebivalište dužan da prijavi prebivalište i adresu nadležnom organu s obzirom na to da nema prijavljeno prebivalište, odnosno da je imao prijavljeno prebivalište na toj adresi do datuma konačnosti rešenja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ima jedinstvenu proceduru provere prebivališta, te se ne može reći da se odnosi na određenu grupu ljudi i teritoriju. Isto tako, Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi terensku kontrolu u situaciji provere činjenice stanovanja građana na prijavljenom prebivalištu.

Dakle, zakon je isti za sve, važi i primenjuje se na sve građane.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na dnevnom nivou dobija podatke putem servisa za celokupnu teritoriju Republike Srbije. Po prijemu ovog podatka, nadležna jedinica lokalne samouprave donosi odgovarajuće rešenje o brisanju birača iz biračkog spiska s obzirom da nema prijavljeno prebivalište na njihovoj teritoriji. Rešenje se, naravno, dostavlja i stranci na koju se odnosi, shodno odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

Stranka ima pravo da podnese žalbu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primila, a Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave kao drugostepeni organ, odlučuje po žalbi u roku od 48 časova. Ističemo da građanin time što je izbrisan iz biračkog spiska ne gubi biračko pravo i može ga ostvariti ponovnim upisom po osnovu prijave prebivališta, o čemu će Ministarstvo unutrašnjih poslova poslati podatak putem veb servisa i nadležna jedinica lokalne samouprave izvršiće ponovni upis birača.

Ističemo i to da Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave od početka 2023. godine nije podneta niti jedna žalba na rešenja o brisanju iz biračkog spiska, a koje su donele opštinske uprave opština Medveđa, Preševo i Bujanovac.

Dakle, takozvana pasivizacija prebivališta građana albanske nacionalnosti na jugu Srbije se ne sprovodi, i u tom smislu građani Republike Srbije albanske nacionalnosti imaju biračko kao i sva ostala prava kao i svi punopravni građani Republike Srbije“, navodi se u saopštenju.

Back to top button