Društvo
Trending

Ovako će izgledati Aleksandrovačko jezero nakon resanacije

Putem GIS Vranje GeoPortala možete lako pretraživati i pregledavati prostorne podatke iz važećih planskih dokumenata: Plana detaljne regulacije Aleksandrovačkog jezera i Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Aleksandrovačkog jezera.

Osnovni cilj izrade Izmena i dopuna Plana je preispitivanje planiranih namena, definisanje površina javne namene i stvaranje planskog osnova za izdavanje informacije o lokaciji, lokacijskih uslova i građevinskih dozvola.

Tematska karta „Aleksandrovačko jezero“ takođe promoviše projekat resanacije Aleksandrovačkog jezera. Idejnim rešenjem predviđa se zahvatanje podzemne vode bunarima na lokacijama: Zlatokop-Trebešinje i područje Trebešinjske reke.

Dovodom vode sa svakog bunara do crpnih stanica i dalje njenim prepumpavanje prema Aleksandrovačkom jezeru stvoriće se uslovi za dodatno snabdevanje vodom u letnjim mesecima kada nema dovoljno vode u Donjo-otuljskoj reci.

Grupa “RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriji grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice i kućne brojeve.

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/3587

Back to top button