Društvo
Trending

Otvoreno pismo zameniku gradonačelnika Vranja povodom položaja mladih u gradu

Udruženje mladih „Naš svet,naša pravila“ oglasilo se saopštenjem u okviru otvorenog pisma novom zameniku gradonačelnika Milanu Iliću zaduženog za resor kulture i omladine koje prenosimo u celosti.

Poštovani gospodine Iliću,

Obraćamo Vam se ispred udruženja mladih “Naš svet, naša pravila” koje se od 2018. godine zalaže za poboljšanje položaja mladih u Vranju, povodom Vašeg imenovanja za zamenika gradonačelnika koji se bavi resorom kulture i omladine.

Prvenstveno, želimo Vam sreću u Vašem radu u nadi da ćete biti uporni u borbi za bolji položaj mladih u Vranju.

Ovim putem želimo da Vas podsetimo na trenutan položaj mladih u Vranju, na naše najveće probleme i potencijalne načine rešavanja istih.

Pre svega, na osnovu naših dosadašnjih istraživanja o položaju i potrebama mladih, nažalost, 85% mladih želi da napusti naš grad.

Više od polovine mladih kao glavni motiv za odlazak iz grada navodi bolji životni standard, na drugom mestu je potraga za poslom (oko 25% mladih) i obrazovanje (12,1%). Kao najveće probleme, mladi u Vranju prepoznaju nezaposlenost (52,6%) i zdravstveni sistem (39,5%), a sledi nedovoljno prilika za razvoj znanja i veština (35,6%) i korupcija i kriminal (29,9%)

Mladi u poslednje vreme vrlo često ukazuju na probleme mentalnog zdravlja kao i na vršnjačko nasilje, pogotovo u digitalnom prostoru i nedovoljne podrške u ovoj oblasti. Naše udruženje već duže vreme zagovara osnivanje Savetovališta za mlade koje bi pružalo podršku mentalnog zdravlja mladih, a dok ovo Savetovalište ne dobije institucionalno rešenje, mi kontinuirano pružamo psihološku podršku mladima u vidu besplatnih psiholoških sesija sa stručnjakinjama u ovoj oblasti.

Mladima u Vranju je neophodan prostor u kojem bi imali prilike za razvoj i aktivaciju. Osim gradonačelnika Vranja koji je naglasio potrebu osnivanja ovakvog prostora, novi premijer, Miloš Vučević, je to takođe naglasio i u svom ekspozeu. Nadamo se da će za vreme Vašeg mandata ovakav jedan prostor, po standardima mladih, biti otvoren i u Vranju.

Osim omladinskog centra, potrebno je da se čuje glas mladih. Iako načelno postoji, Savet za mlade nije funkcionalan i ne odražava autentičan glas mladih. Njegov rad nije dovoljno javan ni inkluzivan, te na ovaj način želimo da istaknemo potrebu reforme Saveta za mlade. S obzirom da će na narednoj sednice Skupštine grada biti reči o novom mandatu Saveta za mlade, apelujemo da ovaj Savet mora da bude inkluzivan, što znači da treba da uključi sve relevatne aktere omladinske politike, poput udruženja mladih i za mlade, ali i mlade iz svih društvenih kategorija (srednjoškolce, studente, mlade roditelje, NEET mlade, mlade iz osetljivih društvenih grupa, mlade sa invaliditetom, mlade pripadnike nacionalnih manjina itd.) kako bi se obezbedila adekvatna reprezentativnost i legitimitet ovog važnog tela.

Da bi se mladima pružila prilika za razvoj, mora da im se pruži prostor i u gradskom budžetu. Srećni smo što su, nakon naše zagovaračke kampanje, prvi put dodeljivana sredstva iz gradskog budžeta udruženjima koja se bave mladima, i sa ovakvom praksom i treba da se nastavi. Međutim, da bi ovakva udruženja mogla da budu održiva i da u svojim programima uključe veći broj mladih, treba povećati ova sredstva i dati priliku za razvoj snažnog omladinskog civilnog društva u našem gradu.

Najzad, u ovakvom kratkom formatu nije dovoljno ispisati sve ono sa čime se mladi suočavaju u našem gradu, te Vas shodno tome pozivamo da Vaša vrata, na Vašu inicijativu, budu uvek otvorena za mlade. Kontinuirani dijalog i saradnja je neophodna kako bismo zajedno pristupili rešavanju problema mladih i u konačnici učinili Vranje grad po meri mladih.

Navodi se u saopštenju udruženja mladih “Naš svet, naša pravila”.

Back to top button