Društvo
Trending

Nova licitacija putničkih vozila JP Vodovod Surdulica

Javno preduzeće Vodovod Surdulica raspisuje licitaciju za prodaju putničkih motornih vozila i teretnog vozila.

Vozila se mogu razgledati od 12. do 14. decembra, od 12 do 14 sati i na dan licitacije, 15. decembra, od 11 do 12 sati, po prethodnom javljanju licu za kontakt, koje će uputiti zainteresovana lica na mesto razgledanja. Licitacija će se sprovesti u zgradi uprave JP Vodovod-a u Surdulici, 15.decembra sa početkom od 13 časova.

Zainteresovani za učešće na licitaciji dužni su da uplate iznos od 10 odsto od procenjene vrednosti vozila koje se licitira i to za svako vozilo posebno.

JP Vodovod Surdulica prodaje vozila na licitaciji

Uplata se vrši na tekući račun 160-7173-91, Banca Intesa, ili na blagajni JP Vodovod Surdulica, pri čemu će se priznanica podneti na uvid na dan licitacije.

Na licitaciji će biti izabran licitant koji da najbolju cenu po vozilu.

Licitantu koji ne dobije licitaciju vratiće se uplaćeni iznos.

Izabranom licitantu koji odustane, učešće se neće vraćati, a Ugovor o kupoprodaji će se zaključiti sa drugim licitantom.

JP Vodovod Surdulica prodaje vozila na licitaciji

Prilikom zaključenja Ugovora, isti će biti zaključen za svako vozilo posebno.

Ugovor sa izabranim licitantnom/licitantima, biće zaključen odmah po sprovođenju licitacije. Procenjena vrednost vozila je bez PDV-a, pri čemu će se na izlicitiranu vrednost svakog vozila, uračunati posebno i PDV u visini od 20 odsto.

Poreze na prenos apsolutnih prava i druge zakonske obaveze u vezi sa porezom, snosi kupac.

Označena vozila se prodaju u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju.

Za bliže informacije, obratiti se Dobrić Stanku, na kontakt broj 064/8931651.

Back to top button