...
Politika
Trending

Koalicija NADA predala izbornu listu RIK-u sa porukom da stvari moraju da se menjaju

Kolicija Nada, koju čine Nova Demokratska stranka Srbije (DSS) i Pokret za obnovu kraljevine Srbije (POKS), predala je izbornu listu Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) sa nešto više od 11.000 potpisa podrške građana.

„U ove izbore idemo sa velikim optimizmom i svešću da stvari moraju da se manjaju“, rekao je novinarima predsednik Nove Demokratske stranke Srbije (DSS) Miloš Jovanović, prvi na listi te koalicije. On je naglasio da nikad u svojoj istoriji Srbija nije bila „prćija jednog čoveka“ kao što je danas i da zato ta koalicija kaže da su promene neophodne. „Naša koalicija ima temeljan program. Zalažemo se za decentralizaciju i promenu ovog katastrofalnog ekonomskog modela na kome insistira vladajuća struktura“, naglasio je Jovanović.

On je dodao da koalicija Nada zna kako da te promene sprovede u delo.

„Naša ozbiljnost i kvalitet programa sigurno će doprineti smeni ovog režima“, istakao je Jovanović.

Lider POKS-a Vojislav Mihailović rekao je da nije slučajno da se lista ove koalicije zove „Promene sad“.

„Ova vlast nije postigla uspeh ni u jednom segmentu života, osim na televizijama sa nacionalnom frekvencijom koje nam stvari predstavljaju kao da živimo u Švedskoj“, istakao je Mihailović.

On je dodao da koalicija Nada ima stabilno biračko telo o čemu svedoče i brzo prikupljeni potpisi za izbornu listu.

„To, kao i naša ozbiljnost i temeljan program koji imamo nam ulivaju nadu da na predstojećim izborima možemo da skinemo ovu štetočinsku vlast“, zaključio je Mihailović.

Back to top button
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.