Politika
Trending

Dveri: Pozivamo načelnika gradske uprave da se utvrde činjenice ko je overavao potpise manjinskih listi u Vranju

Još uvek nije utihnula blamaža Vranjanaca iz 2020. godine, kada je u Vranju mađarska lista osvojila 1265 glasova. Još uvek se cela Srbija sprda sa Vranjancima – Mađarima, a evo ponovo nam se dešava slična, ako ne i veća bruka.

Naime, Republička izborna komisija vratila je na proveru 2777 potpisa za bunjevačku manjinsku listu pod imenom DOSTA! EVROPSKI PUT overenih od strane Gradske uprave Vranje, kao i 2000 potpisa za rusko – grčku manjinsku listu pod nazivom RUSKI MANjINSKI SAVEZ – PAVLE BIHALI GAVRIN, DR HRISTOS ALEKSOPULOS, takođe overenih u Gradskoj upravi Vranje.

Da se ne radi o ljubavi Vranjanaca prema Bunjevcima, Rusima i Grcima, kao što se nije ni onomad radilo o ljubavi prema Mađarima, potvrdio je odgovor Načelnika Gradske uprave Dušana Aritonovića Republičkoj Izbornoj Komisiji u kojem on kaže da “u knjigama overe Gradske uprave Vranje ne postoji nijedan upis overe potpisa birača za navedenu Izbornu listu. – Samim tim, u Gradskoj upravi Vranje se ne nalaze primerci overenih izjava birača za navedene Izborne liste.”

I tu će se svaka dalja priča verovatno završiti, iako bi po svakoj logici tek trebalo da počne.
Zašto?

Republičkoj Izbornoj Komisiji dostavljeni su potpisi sa pečatom Gradske uprave Vranje i potpisom overivača. Ili je neko falsifikovao pečat i potpis, ili je neko u Vranju zloupotrebio pečat i overio potpise bez zavođenja u knjige. U oba slučaja počinjeno je ozbiljno krivično delo, i u oba slučaja je neko neovlašćeno koristio lične podatke građana Vranja.

Načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović odgovorio je da u knjigama nema upisanih potpisa, i vratio se obavezama u kampanji svoje stranke, kao da ga je neko pitao ima li u Vranju gde da se kupe jeftini čvarci i kavurma, a ne da li je neko od njegovih službenika iz Gradske uprave počinio ozbiljno krivično delo.

Ne samo da je neophodno utvrditi šta se ovde tačno desilo u interesu poštovanja zakona, već bi se moralo pristupiti i proveri verodostojnosti potpisa i drugih lista koji su overeni u Gradskoj upravi Vranje.

Pozivamo Načelnika gradske uprave Vranje Dušana Aritonovića, da utvrdi na koji način su potpisi za sporne liste overeni pečatom iz Vranja, kako bi se utvrdio počinilac i pozvao na odgovornost, jer se potencijalno radi o licu koje je direktno njemu odgovorno. Ćutanje i nečinjenje g. Aritonovića moglo bi se protumačiti jedino time da je on sa celom pričom bio upoznat, i da pokušava da zataška ceo slučaj.

Ukoliko do reakcije Načelnika ne dođe, Srpski pokret Dveri obavestiće tužilaštvo o nepravilnosti na listama i inicirati postupak protiv odgovornih iz Gradske uprave grada Vranja. Ovde se ne radi samo o nekom sitnom pokušaju izbornih malverzacija, koje su postale zaštitni znak režima Aleksandra Vučića i Srpske napredne Stranke, već o ozbiljnim krivičnim delima koja ugrožavaju bezbednost i zaštitu podataka građana Vranja i bacaju ljagu na ceo grad Vranje i sve njegove građane.

Navodi se u saopštenju GrO Dveri Vranje.

Back to top button