Društvo
Trending

Završena sednica Privremenog organa grada Vranja

Na 15. sednici Privremenog organa Grada Vranja, kojom je predsedavao dr Slobodan Milenković, između ostalog, razmatrani su i usvojeni Godišnji programi održavanja javnih zelenih površina, pružanja dimničarskih usluga i održavanja čistoće na površinama javne namene u 2024. godini, kao i Plan rada deponije ,,Meteris“ za ovu godinu JKP ,,Komrad“.

Takođe, usvojeni su Predlog odluke o utvrđivanju vrste i visine materijalne podrške porodicima za novorođenu decu u 2024. godini i Pravilnik o materijalnoj podršci porodicama sa duplim blizancima i trojkama.

Članovi Privremenog organa Grada Vranja prihvatili su i Program rada Skupštine grada Vranja za 2024. godinu, kao i Predlog rešenja o imenovanju Komisije za pregled podnetih izveštaja o realizaciji projekata po raspisanom javnom pozivu za finansiranje projekata iz budžeta Grada Vranja, udruženjima za mlade.

Back to top button