Društvo
Trending

Ustavni sud odlučio u korist trudnica:Izmeniti rešenja o naknadi plate za vreme porodiljskog odsustva

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju ocenilo je da je u skladu sa Odlukom Ustavnog suda br. IUz-60/2021 od 14. februara 2024. godine, kojom je došlo do izmene člana 13. stav.1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u načinu obračuna osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, potrebno da nadležni organ jedinice lokalne samouprave-Odeljenje za društvene delatnosti-Odsek za društvenu brigu o deci, preispita sva rešenja kojima je odlučeno o pomenutom pravu u periodu od 19. aprila 2019. godine do 14.02.2024. godine.

Korisnici kojima je rešenje dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine mogu podneti zahtev, ukoliko smatraju da im je pravo povređeno, na šalteru Pisarnice Odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave Vranje.

Rok za podnošenje navedenog zahteva je 6 meseci od dana objavljivanja Odluke Ustavnog suda i ističe 14. avgusta 2024. godine.

Zahtev za izmenu rešenja

Back to top button