...
Društvo
Trending

U Vranju održana obuka za unapređenje sistema besplatne pravne pomoći

U zgradi Gradske uprave Grada Vranja održane su dve obuke za unapređenje sistema besplatne pravne pomoći – Unapređenje postupka o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći i Unapređenje planiranja i budžetiranja finansijskih sredstava za besplatnu pravnu pomoć kojoj su prisustvovali diplomirani pravnici zaposleni u jedinicama lokalne samouprave, ovlašćena lica za odlučivanje o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći kao i lica zaposlena u odeljenjima za budžet i finansije.

Naporedo sa održavanjem obuka, sprovodi se i kampanja za promociju mehanizma besplatne pravne pomoći pod sloganom „Imaš pravo!“, čiji je cilj podizanje svesti javnosti o postojanju besplatne pravne pomoći i mogućnostima koje im pruža. Kampanja se realizuje u dužem vremenskom periodu sa fokusom na jedinice lokalne samouprave u kojima je zakonski moguće ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć.

U Vranju održana obuka za unapređenje sistema besplatne pravne pomoći

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći donet je 2019. godine sa ciljem da se svakom licu omogući pristup pravdi i pravna zaštita, pogotovu za najugroženije građane. Iako je sistem uspostavljen krajem 2019. godine, još uvek postoje brojne slabosti u primeni zakona i slaba informisanost građana o postojanju prava na besplatnu pravnu pomoć.

Jedinice lokalne samouprave su osnovni činilac sistema besplatne pravne pomoći u RS, koje pružaju pravnu pomoć i podršku i odlučuju o dodeli besplatnog advokata, javnog beležnika ili posrednika. Obuke bi trebalo da doprinesu da se sistem besplatne pravne pomoći unapredi kako bi građani lakše ostvarili svoje pravo.

U Vranju održana obuka za unapređenje sistema besplatne pravne pomoći

Terenske obuke koje se u sklopu projektne podrške realizuju u 10 odabranih jedinica lokalne samouprave, posebno su značajne za podizanje kapaciteta novih službi besplatne pravne pomoći. Pored zaposlenih u upravi Grada Vranja, obuci su prisustvovali i zaposleni u upravi okolnih opština i gradova.

Obuke su podržane od strane Ministarstva pravde i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Obuku sprovodi multi-donatorski projekat „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA), finansiran od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), za čiju implementaciju je zadužen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), uz podršku predstavnika Komiteta pravnika za ljudska prava Jukom.

Back to top button
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.