Društvo
Trending

Raspisan Javni poziv za finansiranje projekata za realizaciju Akcionog plana za mlade u 2024. godini

Gradsko veće raspisalo je Javni poziv za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata za realizaciju Akcionog plana za mlade u 2024. godini.

Predmet Konkursa je finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata  za realizaciju Akcionog plana za mlade u 2024. godini.

Pod programima i projektima za realizaciju Akcionog plana za mlade smatraju se programi i projekti za sledeće oblasti omladinske politike: zapošljivost i samozapošljivost mladih (Razvijanje preduzetničkog duha); aktivizam i volonterizam; kreiranje kulturnih sadržaja; informisanje mladih; zaštita životne sredine; promocija zdravih i bezbednih stilova života; promocija omladinskog rada; unapređenje provođenja slobodnog vremena mladih.

Za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata na osnovu ovog konkursa obezbeđena su sredstva u budžetu grada Vranja u iznosu 1.200.000 dinara. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, zaključno sa 17.07.2024. godine. Period za realizaciju projekata je do 15.12.2024. godine.

Back to top button