Društvo
Trending

Predlog Akcionog plana za održivu energiju i klimu – SECAP

Akcioni plan za održivu energiju i klimu – SECAP Vranje razvijen je u okviru projekta EU4 Energetska tranzicija: Sporazum gradonačelnika na zapadnom Balkanu i Turskoj koji sprovodi GIZ u okviru Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energija, transport i zaštita klime (GIZ 2023) u saradnji sa  ekspertskim timovima.

SECAP, odnosno Akcioni plan za održivu energiju i klimu, predstavlja jedan od važnih dokumenata za održivo, sistemsko i koordinisano  delovanje usmereno na ublažavanje, prilagođavanje na klimatske promene i borbu protiv energetskog siromaštva, i kao takav korespondira realizovanim i tekućim razvojnim projektima grada Vranja u ovim važnim segmentima održivog razvoja. Njime se, između ostalog, definiše niz mera i aktivnosti, koje će dugoročno rezultovati u smanjenju emisije CO2, zagađenju vazduha, ublažavanju klimatskih promena, povećanju otpornosti i promovisanju ravnopravnog pristupa održivim izvorima energije.

U skladu sa navedenim, do 22.07.2024. godine omogućeno je informisanje, odnosno uvid u predlog navedenog dokumenta za sve zainteresovane strane kao i širu javnost, sa ciljem dodatnog promovisanja značaja energetske efikasnosti, klimatskih promena, ali i stvaranja šireg društvenog konsenzusa za zajedničku realizaciju razvojnih mera i aktivnosti u narednom periodu.

Predlog Akcionog plana za održivu energiju i klimu – SECAP

Back to top button