Društvo
Trending

Počela prijava ugostitelja za učestvovanje u sistemu vaučera

Na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 92/23), a u vezi sa Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje i unapređenje turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 119/2023), Ministarstvo turizma i omladine poziva sve ugostitelje sa teritorije Republike Srbije da se prijave radi dodele vaučera.

Prijavljivanje ugostitelja je u toku preko sistema E-turista, prva lista ugostitelja je već istaknuta, a drugi presek biće objavljen 12.01.2024.godine na sajtu resornog Ministarstva.

Pozivaju se privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i zdravstvene ustanove, koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima,  u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva, kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva, da se prijave radi dodele vaučera za subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima.

Vrednost vaučera iznosi 10.000 dinara i koristi se isključivo za pružanje usluge smeštaja u trajanju od najmanje pet noćenja izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera. Vaučerom se ne može vršiti plaćanje usluga ishrane i pića, pružanje zdravstvenih ili drugih usluga, boravišne takse, odnosno drugih dadžbina. Trenutno je u opticaju 100.000 vaučera.

Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar 2024. godine, a prijava građana za njihovo korišćenje počinje od 15. januara 2024. godine na šalterima javnog preduzeća „Pošta Srbije“.  Pravo na vaučere imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, studenti, lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju, kao i zaposleni sa primanjima do limita koji je povećan na maksimalnih 80.000 dinara mesečno.

Tehnička podrška je dostupna na sledećim brojevima: 011/2606576, 011/2606521 i 011/3111569.

Back to top button