Projekti

Otuđenje građevinskog zemljišta u svojini Grada Vranja za 2023. godinu: Kad Grad trguje dobija mršavu paru za vranjsku periferiju

Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Vranja za 2023. godinu neće doneti mnogo novca gradskom budžetu, jer se sve parcele koje Grad planira da proda nalaze u perifernim delovima grada, zonama dva, tri i četiri u kojima su niske cene nekretnina, pokazuje ovaj gradski program dostupan u Službenom glasniku Grada Vranja, a usvojen na sednici lokalnog parlamenta 29. decembra prošle 2022. godine.

Svi prisutni odbornici vranjskog lokalnog parlamenta glasali su za usvajanje Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Vranja, vođeni očekivanjima da će prodaja ove gradske svojine popuniti novca uvek gladni gradski budžet i olakšati finansiranje lokalnog javnog sektora i time uopšte funkcionisanje lokalne samouprave.

Šef odborničke grupe SNS koja u gradskom parlamentu broji 38 odbornika je dodatno motivisao prisutne odbornike nagoveštajem «da Grad Vranje od otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Vranja ne može da očekuje maksimalan efekat, jer se sve parcele zasigurno neće prodati, ali da bi očekivani prihod od 200 i više miliona dinara mogao biti iskorišćen za rekonstrukcije većeg broja ulica u Vranju i dela kanalizacione mreže».

U diskusiju se na svoj način «umešao» i gradski većnik za finansije i budžet, poručivši odbornicima «da bi mogući prihod od oko 200 miliona dinara pokrio deficit gradskog budžeta, odnosno, razliku između prihoda i rashoda u iznosu od 160 miliona dinara za 2023. godinu».

Odbornicima Skupštine Grada Vranja je prilikom obrazlaganja Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Vranja predočeno da sredstva iz gradskog budžeta ne mogu da pokriju troškove realizacije kapitalnih projekata lokalne infrastrukture, da se izvorni prihodi Grada teže naplaćuju u aktuelnim ekonomskim uslovima, u prvom redu, porez na imovinu, ali i prihod od komunalnih taksi dolazi u pitanje zbog činjenice da u najstrožem centru Vranja više od 50 lokala je prazno i bez ekonomske funkcije.

Zato su i gradonačelnik Vranja i većnik za finansije u obrazloženju potrebe da se otuđi deo nepokretne imovine Grada, u prvom redu, građevinsko zemljište, naglasili «da očekivani novac od prodaje građevinskih parcela u iznosu od oko 200 miliona dinara može da se upotrebi za različite namene, ali najviše na polju rekonstrukcije gradskih ulica i asfaltiranja neasfaltiranih ulica i nekategorisanih puteva na ruralnom području».

Grad Vranje kao vlasnik građevinskog zemljišta nije bio dužan da organizuje javnu raspravu o prodaji svojine, odbornici četiri odborničke grupe glasali su jednoglasno, a jedino su se oglasile dve opozicione stranke koje deluju izvan lokalnog parlamenta, kritikujući namere gradske vlasti da otuđi svoje nekretnine. Da bi razumeli jednoglasje u lokalnom vranjskom parlamentu, mora se poći od činjenice da na gradskim izborima juna 2020. godine, SNS sa svojom koalicijom dobija 38 odbornika, Srpska desnica 13, SPS osam i Jedinstvena Srbija šest, izbore su bojkotovale ostale političke stranke na lokalu, DS, DSS, Dveri, Stranka slobode i pravde, Pokret slobodnih građana i Narodna stranka. Vlast formira SNS i deli je sa SPS i JS, dok Srpsku desnicu drži na «uzici» i u nadi da će se i za ovu političku grupaciju naći mesto na tronu lokalne vlasti.

To stanje je uzrokovalo apsolutno jednoglasje i Skupštinu Grada Vranja, realno gledano, pretvorilo u jednostranačku, pa SNS uvek može da računa na maksimalnu podršku svih odbornika koji su de fakto «kupljeni» na način da su postali deo vlasti na lokalu, zaposlivši u javnom sektoru veliki broj svojih aktivista i funkcionera.

Na sednici Skupštine Grada Vranja 29. decembra kada se odlučivalo o usvajanju odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u svojini Grada Vranja, bilo je disonantnih tonova i u već opisanom «jednostranačju», ali niko od odbornika nije bio protiv prodaje nepokretne imovine Grada, već je palo nekoliko predloga u smislu kako da se upotrebi prihod od prodaje i u kojim oblastima. Komunalna infratsruktura se tako našla u središtu želja jednog broja odbornika, predstavnici Jedinstvene Srbije su insistirali na socijalnoj zaštiti, što je u skladu sa programom njihove stranke i lidera Dragana Markovića Palme, a bilo je predloga i da se deo novca izdvoji u humanitarne svrhe, ponajviše, za lečenje teško bolesne dece.

Protiv otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Vranja u svojim saopštenjima za medije oglasile su se dve na lokalu vanparlamentarne stranke, Narodna stranka i Pokret Srbija Centar Zdravka Ponoša, čiji su gradski odbori nameru gradske vlasti da se oslobodi «balasta» nepokretne imovine označili kao «spasavanje posrnulog budžeta zbog ogromnog broja zaposlenih u lokalnom javnom sektoru i nemogućnosti Grada da predloži i usvoji razvojni budžet za 2023. godinu, a ne budžet koji je jedino u funkciji finansiranja javnih preduzeća i ustanova i Gradske uprave». Gradski odbori NS i Pokreta SRCE su iskoristili teškoće lokalne samouprave na planu rekonstrukcije gradskih ulica, vodovodne i kanalizacione mreže, kako bi izoštrili vizuru sopstvene kritike na račun vlasti, prebacujući joj «da ne ume racionalno da raspolaže sa onim što predstavlja prihodnu stranu budžeta, već rasipničkim odnosom inauguriše uvećanu javnu potrošnju na lokalnom nivou, što će učiniti i sa «sićom» od prodaje gradske periferije».

Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Vranja zajedno su napravili zaposleni stručnjaci u Službi za investicije i građevinsko zemljište i Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno-stambene poslove, a u saradnji sa JP «Urbanizam i izgradnja Grada Vranja», odredivši u ovom Programu pet lokacija na gradskoj teritoriji i parcele koje planiraju da prodaju na javnim aukcijama.

Program je na lokaciji 1 za prodaju odredio tri parcele u ulici Ive Andrića, na području perifernog gradskog naselja Gornji Asambair, u Planu Generalne regulacije to je zona dva u Vranju sa namenom «stanovanje manjih gustina», dakle, radi se o izgradnji porodičnih kuća na parcelama koje su po stepenu komunalne opremljenosti na granici druge i treće zone.

Na lokaciji broj 2 u ulici Budislava Šoškića, takođe u naselju Gornji Asambair, planira se prodaja 13 parcela namene «stanovanje manjih gustina», izgradnje individualnih porodičnih zgrada, u Planu Generalne regulacije je druga zona, a po stepenu komunalne opremljenosti nalazi se u trećoj zoni.

Na lokaciji broj 3, u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca u Vranjskoj Banji, za prodaju su predviđene tri građevinske parcele za oko dva kilometra udaljene od centra ovog mesta i njegove turističke zone,  po stepenu komunalne opremljenosti nalaze se u trećoj zoni, a namena je izgradnja poslovno-proizvodne zone – objekata prerađivačke industrije malih kapaciteta, objekata zanatske proizvodnje i robno-transportnih usluga.

Lokacija broj 4 je Sitnička ulica u naselju Raška na krajnjoj periferiji gradske aglomeracije Vranja, planirana je prodaja jedne parcele u Planu Generalne regulacije zone četiri u Vranju, a namena je igradnja poslovno-proizvodne zone, odnosno objekata istovetnih onima u Vranjskoj Banji.

Konačno, lokacija 5 u ulici Novosadskoj u gradskoj četvrti Gornji Asambair na periferiji grada, u Planu Generalne regulacije u zoni dva, planirana je prodaja jedne parcele koja je deo pod lokalnim nazivom Šapranački rid, namena je «stanovanje manjih gustina», izgradnja jednoporodičnih stambenih zgrada, po stepenu komunalne opremljenosti nalazi se u trećoj zoni.

Primer otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Vranja u Francuskoj ulici, naselju Donji Asambair, u zoni tri, kada je Grad otuđio parcelu površine 4.545 kvadratnih metara po ceni od 6.728 dinara, odnosno, 57 evra, firmi «Leon Konditors» radi otvaranja Leon marketa, pokazuje da će u gradsku kasu da se slije relativno malo novca za potrebe lokalne samouprave.

U ovoj računici valja uvažiti i činjenicu da se sve 23 parcele predviđene za otuđenje neće prodati, jer se deo tih parcela otuđuje u programima za protekle tri godine, ali zainteresovanih kupaca nema, pa se iste prenose u Program otuđenja za 2023. godinu.

Grad je konkretno za 2023. godinu predvideo da otuđi, tj. proda, tri parcele u ulici Ive Andrića u okviru «manje gustine stanovanja», odnosno, za izgradnju privatnih kuća, u zoni dva, jer ova ulica najvećim delom pripada Gornjem Asambairu.

U ulici Budislava Šoškića, takođe u Gornjem Asambairu, zona dva, planirana je prodaja 13 parcela, takođe su u planu privatne kuće, u Vranjskoj Banji u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, ali na periferiji prema železničkoj stanici, prodaće se tri parcele za poslovne objekte u više oblasti, ugostiteljstvo, turizam, usluge.

U Sitničkoj na periferiji Raške, zona četiri, za poslovne i proizvodne objekte, u planu je otuđenje jedne parcele i u Novosadskoj, u Gornjem Asambairu, zona dva, takođe je u planu jedna parcela za prodaju.

U Vranju strahuju da će se najveći deo parcela, građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Vranja, koje lokalna samouprava planira da otuđi, obuhvaćene Programom otuđenja za 2023. godinu, naći i u sličnom programu za narednu, 2024. godinu!

Podsećamo, najveći broj svih navedenih građevinskih parcela u javnoj svojini Grada Vranja, predviđenih za prodaju u 2023. godini nalazio se u programima otuđenja Grada za 2018. godinu, 2020, 2021. i 2022. godinu, koji tada nisu realizovani i to iz više razloga, uzrokovanih stanjem realne ekonomije na području Grada i negativnim trendom demografskih kretanja.

Vranje je prema podacima popisa stanovništva u oktobru 2022. godine u odnosu na popis iz 2011. godine, izgubilo više od 10.000 stanovnika koji su najvećim delom otišli u zemlje Evropske Unije i Beograd i Novi Sad, ruralni demografski izvor je odavno «presušio» u selima planinsko-brdskog rejona, a sela u južnomoravskoj ravnici beleže blagi rast broja žitelja, jer ne žele da žive u Vranju u postojećim ekonomskim uslovima, budući da je njihov egzistencijalni opstanak lakši i ekonomski održiv u seoskim sredinama kotlinskog rejona.

Na kraju, građani Vranja nisu iskazivali značajnije interesovanje za namere lokalne samouprave da otuđi građevinsko zemljište u gradskoj svojini, najveći broj anketiranih je pokazao da nije zainteresovan za Program koji su na tom planu usvojili odbornici Skupštine Grada, dok je desetak procenata upitanih o prodaji isticalo postojanje negativnih društvenih faktora koji su u drastičnom vidu umanjili interesovanje građana da učestvuju u postupku javnog nadmetanja i kupe građevinsko zemljite u zonama nižeg stepena komunalne opremljenosti.

U usmenoj anketi građana u Medijskom skloništu u Vranju (prostorije privatnog lica u kojima se održavaju slobodne tribine, edukacije, okrugli stolovi, razne prezentacije), na uzorku od nešto više od 50 građana Vranja koji je reprezentativan po zastupljenosti ljudi iz postojećih gradskih kvartova i naselja i na približnom paritetu odnosa između gradske aglomeracije i ruralnog područja, obrazovanju i političkom opredeljanju, a po uzoru na CESID-ovsku metodologiju uzorkovanja, oko 90 odsto upitanih potvrdilo je da nije pokazalo interesovanje za program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Vranja, budući da se radi o lokacijama parcela koje su daleko od svake atraktivnosti i nisu privlačne u toj meri da bi privukle njihovo interesovanje, potencirajući i kator teških socio-ekonomskih prilika na području Vranja i uopšte na jugu Srbije, najsiromašnijem okrugu u zemlji izuzimajući Jablanički okrug sa sedištem u Leskovcu.

„Ovaj tekst izrađen je u okviru projekta: Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava koji je finansiran od Evropske unije. Za njegovu sadržinu isključivo je odgovoran TV Info Puls i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije”. 

”This article is produced within the project Back to Basics – Parliament as a Backbone for the Rule of Law that is financially supported by the European Union. The contents of this publication  are the sole responsibility of TV Info Puls and may in no way be taken to reflect the views of the European Union“.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button