Društvo
Trending

Održana sednica Gradskog veća

Na 22. sednici Gradskog veća kojom je predsedavao gradonačelnik  dr Slobodan Milenković između ostalog, razmatran je i usvojen Predlog pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“.

,,Sredstva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova opredeljuju se Odlukom o budžetu grada Vranja i na osnovu Ugovora između grada Vranja i Ministarstva rudarstva i energetike. U ovom projektu ministarstvo i grad učestvuju sa 50% sredstava, a 50% obezbeđuju vlasnici porodičnih kuća ili stanova. Javni poziv se raspisuje za sledeće mere: zamena spoljnih prozora i vrata, postavljanje termičke izolacije zidova, tavanice i krova, zamena postojećeg grejača prostorija (kotao ili peć) efikasnijim, zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, ugradnja toplotnih pumpi koje koriste energiju vazduha, vode i zemlje, opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu, ugradnja solarnih kolektora i ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije. Javni poziv za privredna lica je u toku i konkurs  traje do 2027. godine, dok se za građane poseban  javni poziv raspisuje svake godine. Ove mere izazavale su veliko interesovanje i svake godine imamo sve veći broj zainteresovanih za jednu od navedenih mera“, rekla je Danijela Milosavljević, članica Grdaskog veća.  

Članovi Veća usvojili su i  Tekst Javnog poziva za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje krava) na teritoriji grada Vranja u 2024. godini. ,,Sredstva su planirana Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja iz budžeta Grada Vranja za 2024. godinu. Za ovu namenu opredeljeno je  milion dinara.

Za regresiranje troškova veštačkog osemenjivanja imaju pravo da se jave pre svega fizička lica, koja su nosioci komercijalnog registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, zatim preduzetnici, privredna društva, verske zajednice, zemljoradničke zadruge koje imaju najmanje pet članova, koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu,  ustanove, škole, manastiri i crkve. Javni poziv će biti objavljen na sajtu grada, a mera traje do 30. novembrs 2024. godine“, istakla je članica Gradskog veća Danijela Milosavljević.

Takođe, na današnjoj sednici usvojen je Predlog Odluke  o odobravanju i finansiranju posebnih programa u oblasti  sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u Vranju  iz budžeta grada u 2024. godini, kao i Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za izbor programa iz oblasti sporta na teritoriji grada Vranja.

Takođe, prihvaćeni su  Predlog Rešenja o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje 100 godina  tenisa u Vranju i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja  o imenovanju Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova i dodelu grantova u okviru projekta „Preduzetništvo – temelj  lokalnog i regionalnog razvoja.

Back to top button