Društvo
Trending

Održan seminar o zaštiti romskih devojčica od nasilja uzrokovanog dečjim brakovima

U okviru projekta “Romski ženski aktivizam u zaštiti romskih devojaka i devojčica od nasilja uzrokovanog dečjim brakovima”, koji realizuje „Bibija Romski ženski centar“, a koji  je podržan od strane UN Trust Fund, organizovan je seminar  za predstavnike lokalnih institucija na temu „Dečji, rani i prinudni brakovi“.

Cilj projekta je smanjivanje zastupljenosti dečjih brakova u romskoj zajednici u Srbiji, odnosno zaštita ljudskih prava romskih devojčica, kao i podizanje svesti o tome da dečji brakovi nisu deo romske kulture.

Učesnici seminara upoznati sa uzrocima i posledicama dečjih brakova, nadležnostima i odgovornostima sistema za pravovremeno i adekvatno reagovanje. Jedan od gradova, učesnika na projektu je i Vranje, a u trodnevnim sesijama i radionicama učestvovale su i gradska većnica Danijela Milosavljević i direktorka Centra za socijalni rad Jadranka Stojanović.

„Na seminaru su dogovoreni naredni koraci i projektne aktivnosti, pa će Vranje u septembru biti domaćin udruženju „Bibija Romski ženski centar“ i tom prilikom će biti dogovoreni konkretni zadaci koji će biti realizovani na teritoriji Grada Vranja“, rekla je članica Gradskog veća Danijela Milosavljević.

Back to top button