...
Ekonomija
Trending

Od ove godine poljoprivrednicima će biti vraćen iznos akciza koje su platili kupovinom dizela i biogoriva

Poljoprivrednici u Srbiji u ovoj godini mogu da zatraže povrat akcize koju su platili na dizel i biogorivo, jer je 1. januara stupio na snagu novi pravilnik koji uređuje tu oblast.

Zahtev za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe, podnosi se Upravi za agrarna plaćanja izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, u online formi, neposredno u okviru softverskog rešenja e-agrar,

Propisom je predviđeno da povrat akcize može da se ostvari za najviše 100 litara nafte i biogoriva, a postoji i ograničenje u pogledu površine zemljišta koje se obrađuje i gleda se koliko je goriva potrebno za obradu zasejanih ili zasađenih površina zemljišta pod konkretnom biljnom kulturom, do najviše 100 hektara.

Back to top button
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.