Politika
Trending

Jednaka upotreba javnih prostorija tokom izborne kampanje: Otvoren Kontakt centar za pritužbe

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uspostavilo je danas Kontakt centar koji će nakon raspisivanja izbora i tokom izborne kampanje moći da koriste svi akteri, odnosno političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana, u cilju podnošenja pritužbi u vezi sa nemogućnošću korišćenja prostorija u javnoj svojini jedinica lokalne samouprave.

Sve nepravilnosti u vezi sa kršenjem prava na upotrebu javnih prostorija u toku izborne kampanje mogu da se prijave na brojeve telefona 064/8177404 i 064/8177423, a ministarstvo će pristigle prijave da rešava u direktnoj komunikaciji sa jedinicama lokalne samouprave.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je Kontakt centar za prijem pritužbi kako bi posredstvom ovog mehanizma dodatno bili osigurani jednaki uslovi za sve učesnike na izborima za sprovođenje izborne kampanje, kao i ostvarivanje prava aktera u izbornom procesu na ravnopravan pristup i korišćenje javnih prostorija.

Back to top button