Društvo
Trending

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova otvoren do 31. decembra ove godine

Iz gradske uprave Grada Vranja obaveštavaju sve zainteresovane građane da je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Vranja za 2023. godinu još uvek otvoren za preostala neutrošena sredstva. 

U prethodnom periodu na osnovu prijava građana i nakon izvršenog preseka prispelih prijava, na svake dve nedelje, Komisija je dana 25.10. i 10.11.2023. godine, utvrdila liste domaćinstava kojima su odobrena sredstva za finansiranje programa energetske sanacije, nakon čega su izrađeni trojni ugovori i prosleđeni Ministarstvu rudarstva i energetike na saglasnost. Po dobijanju saglasnosti ugovori će biti uručeni građanima.

Na osnovu poslednjeg preseka prispelih prijava, pregleda i terenske provere ispunjenosti tehničkih uslova prijava građana, Komisija je pripremila Rešenja kojima je utvrđena ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava. Građani kod kojih je rešenjem utvrđeno da nisu ispunjeni uslovi za dodelu bespovratnih sredstava imaju pravo prigovora na rešenje u roku od 8 dana.

Na osnovu pozitivnih rešenja biće formirana lista domaćinstava kojima su odobrena sredstva za finansiranje programa energetske sanacije i objavljena najkasnije 29.11.2023. godine. Javni poziv će trajati do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

Back to top button