...
Društvo
Trending

Humanitarni kviz "Znanjem za Vivi" u ponedeljak na Pedagoškom fakultetu

U ponedeljak, 13. novembra sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Pedagoškog fakulteta u Vranju biće održan humanitarni kviz „Znanjem za Vivi“, koji će se održati u organizaciji fakulteta, a sa ciljem prikupljanja sredstava za lečenje naše mlade sugrađanke Vivijen Linč, navode sa Pedagoškog fakulteta.

Back to top button
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.