Društvo
Trending

Grad: Za prvu bebu, koja se rodi u Novoj godini 100.000 dinara, kao i za svako rođeno dete 1. januara 2024. godine po 50.000 dinara

Na sednici Privremenog organa Grada Vranja, kojom je predsedavao dr Slobodan Milenković između ostalog, razmatrana je i usvojena Odluka o privremenom finansiranju budžeta grada Vranja za period januar-mart 2024. godine.

Pomenuta odluka obuhvata prioritetne rashode i izdatke neophodne za nesmetano obavljanje zakonom utvrđenih nadležnosti jedinice lokalne samouprave, a primenjivaće se do donošenja Odluke o budžetu Grada Vranja za 2024. godinu, najduže do 31. marta. Odlukom o privremenom finansiranju budžeta grada Vranja planirani su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 862.117.000,00, dok su rahodi 797.318.000,00 dinara.

Takođe, na današnjoj  sednici Privremenog organa Grada Vranja usvojen je Nacrt Odluke o usvajanju druge izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana Vranja. Razmatrani su i usvojeni i  Programi poslovanja  za 2024. godinu sa finansijskim planovima poslovanja javnih preduzeća: Vodovod, Komrad, Novi Dom, Urbanizam i izgradnja grada Vranja, Parking servis  i  Uprava Banje.

Članovi Privremenog organa usvojili su i Program podsticaja za razvoj Slobodne zone Vranje za 2024. godinu, kao i Program rada za narednu godinu sa finansijskim planom Zdravstvene ustanove Apoteka Vranje. Takođe, razmatrani su i usvojeni Programi rada za 2024. godinu  sa finansijskim planovima poslovanja javnih ustanova: Centar za socijalni rad, Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, Pozorište ,,Bora Stanković“, Javna biblioteka ,,Bora Stanković“, Narodni muzej,  Istorijski arhiv ,,31. januar“, Narodni univerzitet, Škola animiranog filma, Turistička organizacija, Kulturno-obrazovni centar i Javna ustanove za upravljanje sportskim objektima u svojini grada Vranja-Sportski objekti.

Takođe, doneta je odluka kojom je utvrđena visina materijalne pomoći za prvu bebu, koja se rodi u Novoj godini u iznosu od 100.000 dinara, kao i za svako rođeno dete 1. januara 2024. godine u pojedinačnom iznosu od 50.000 dinara. 

Back to top button