Društvo
Trending

Gimnazijalac Bogdan Dimić učestvovao na Kopaonik biznis forumu

Bogdan Dimić, maturant Gimnazije Bora Stanković u Vranju, odazvao se pozivu da učestvuje u radu 31. Kopaonik biznis foruma, u organizaciji Saveza ekonomista Srbije.

Biznis forum je održan u na Kopaoniku, u periodu 3. do 6. marta, sa temom „Novi globalni kontekst – izazovi neizvesne budućnosti“.

Na ovom forumu tradicionalno učestvuju državni funkcioneri, guverner Narodne banke Srbije, a ove godine bilo je više od 1.500 učesnika među kojima su eminentni profesori, visoki državni zvaničnici iz regiona Zapadnog Balkana, članovi diplomatskog kora i drugi predstavnici domaće i regionalne privredne i političke scene.

Bogdan je 6. marta učestvovao u Panelu 34: Youth Calls to Action, u okviru pomenutog foruma.

Ovaj učenik dugi niz godina bavi se aktivizmom i volonterizmom.

To čini u potrazi za rešenjima društvenih i ekoloških problema savremenog sveta, ali i odgovorima na važna pitanja o dragocenom unutrašnjem svetu – o zbivanjima u duši mladih ljudi suočenih sa problemom otuđenja, usamljenosti, raznih vrsta strahova i nesigurnosti.

Kao aktivni član Omladinskog odbora UNICEF-a, a u saradnji sa mnogim nevladinim organizacijama, Bogdan je učestvovao u brojnim projektima čiji su ciljevi osnaživanje i unapređenje položaja mladih u Srbiji, borba protiv stigmatizacije mentalnog zdravlja, promene u oblasti ljudskih prava, kao i u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Kroz svoj dugogodišnji aktivizam sticao je iskustvo u vođenju projekata, razvijao veštinu javnog nastupa i povezao se sa učenicima aktivistima iz celog sveta.

Učešćem u Evropskoj školi debate, usavršavao je veštinu razumevanja društvenih pojava i argumentovanu odbranu stavova.

On je primer kako se sa verom u snagu svojih ideja, reči i dela postepeno sazreva, pronalazi i gradi put koji se ukršta sa mnoštvom puteva mladih kolega širom sveta u težnji kvalitetnijem odnosu sveta i pojedinca, zdravijoj budućnosti, ali i sigurnijoj sadašnjosti, navode iz gimnazije.

„Naš učenik razume važnost mentalne higijene za poboljšanje dobrobiti mladih, kao i stanja društva i prirode u celini i da pojedinac uvek treba da pođe od sebe, jer bez unutrašnjih promena nema ni spoljašnjih.

Otud Bogdanovo prvenstveno interesovanje za oblast psihologije, kao i izuzetan uspeh u učenju ovog predmeta – u prethodnoj školskoj godini osvojio je treće mesto na Državnom takmičenju talenata.

Mentor mu je bila prof. Svetlana Veličković Momčilović.

Podržavamo i pohvaljujemo rad učenika Bogdana Dimića, a kada je reč o podizanju svesti o mentalnoj higijeni i o psihološkim problemima mladih, ohrabrujemo učenike da uvek biraju put njihovog rešavanja nasuprot ćutanju, skrivanju i potiskivanju i savetujemo ih da se obrate osobi od poverenja – kod kuće, u školi ili van škole, da razgovaraju o mogućim rešenjima, da uvide da nisu jedini i usamljeni u određenom problemu.

Podsećamo i na Kutiju poverenja u školskom holu kao mogućnost da učenik anonimno izvesti Pedagoško-psihološku službu o nasilju u školi ili o drugoj vrsti problema“, navodi direktorka Suzana Mišić Stanković.

Back to top button