Društvo
Trending

Američko-turska kompanija Windflow West planira na brdima oko Vranja gradnju vetroelektrane "Grot i Oblik"

Grad Vranje oglasio je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije vetroelektrane Grot i Oblik, kojim je predviđeno postavljanje devet vetrogeneratora snage približno 60 MW. Gradnja je predviđena na području katastarskih opština Tesovište i Gumerište.

Investitor je kompanija Windflow West doo Beograd, koja je, prema podacima sa APR-a, u vlasništvu američkog SunFlow Holdinga (70%) i turske kompanije Vulcanus Enerji Yatirim Anonim Sikreti (30%).

Ukupna površina planskog obuhvata je 178,85 ha, a radi se o brdovitom terenu na kome se nalaze obronci i vrhovi brda Gola čuka, Drenjak, Baltina čuka, Belanovački preslap, Gradište i Đuranica.

Na prostoru predviđenom za gradnju nalazi se većim delom šumsko, a manjim poljoprivredno zemljište.

Kako se u dokumentu navodi, planira se postavljanje devet vetrogeneratora, svaki snage oko 6,2 MW. Visina stuba generatora je oko 142+91m (visina stuba sa generatorom plus visina elise).

U južnom delu je prostor predviđen za baterijsko skladište i za izgradnju trafo stanice TS 110/35kV Grot i Oblik

Nosilac izrade plana je Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Grada Vranja, a plan je izradilo preduzeće Iveks plus iz Babušnice.

Javni uvid trajaće do 11. marta.

Podsetimo, 2022. godine, objavljen je rani javni uvid povodom izrade ovog plana. Prema tom dokumentu, u planu je bila izgradnja vetroparka maksimalne instalisane snage 100 MW, na površini od 486,70 ha.

Inače, kompanija Windflow West planira i gradnju vetroelektrane Poljanica u Vranju, a ugovor sa Gradom sklopljen je u novembru 2022. godine.

izvor/eKapija

Back to top button