...
Društvo
Trending

Akušersko nasilje i u Vranju: Prijavljeni ginekolozi

Jedna porodilja iz Vranja prijavila je policiji za akušersko nasilje dvoje ginekologa Zdravstvenog centra u Vranju, piše Nova.rs.

Na osnovu prijave, oštećena porodilja tvrdi da su prilikom porođaja lekari vranjske Ginekologije postupili neprofesionalno, da su tokom porođaja vikali na oštećenu, da doktor nije želeo da je porodi carskim rezom, već je insistirao na porođaju prirodnim putem, kao i da su nakon toga koristili vakuum, te da je takav način porođaja imao posledice po dete.

Iz Osnovnog javnog tužilašta u Vranju za nova.rs potvrđeno je da se obavljaju „detaljne provere i da je naloženo da se uzme detaljna izjava od porodilje“.

„Potrebno je da se utvrdi ko je bio prisutan tokom porođaja, da se uzme neophodna medicinska dokumentacija, da oštećena odvede dete na pregled kod lekara specijaliste po uputu koji je već dobila i da se nakon toga pribavi potrebna medicinska dokumentacija i sprovede naknadna konsultacija sa tužiocem u pogledu utvrđivanja krivičnog dela“, navode iz tužilaštva.

Porođaj je obavljen 16. januara, a porodilja je slučaj prijavila policiji četiri dana kasnije.

Back to top button
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.