Društvo
Trending

Aktivno učešće mladih kroz obuke za omladinske radnike/ce

U organizaciji Kancelarije za mlade, u centru Vranja održana je akcija podele flajera u okviru programa prakse za omladinske radnike Nacionalne asocijacije praktičara omladinskog rada.

Ova akcija deo je šireg projekta pod nazivom „Aktivno učešće mladih“, koji je nastao u okviru programa obuke za omladinske radnike/ce, a koji NAPOR sprovodi u saradnji sa GIZ-om (Nemačka razvojna saradnja) i Ministarstvom turizma i omladine Republike Srbije, kao deo projekta „Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji“.

Cilj ove inicijative je osnaživanje mladih i podsticanje njihovog aktivnog učešća. Kroz obuku mladi će dobiti priliku da razviju svoje veštine i znanja kako bi doprineli razvoju zajednice.

Back to top button