Društvo
Trending

Utvrđen Predlog rang liste za dodelu nagrada uspešnim studentima

Na Javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji grada Vranja blagovremeno je podneto ukupno 76 prijava, od kojih je utvrđeno da 71 prijava ispunjava sve propisane uslove, 4 prijave ne ispunjavaju Opšte uslove iz Javnog poziva, a jedna je nepotpuna.    

Na osnovu Odluke o utvrđivanju nominalnog iznosa nagrada za uspešne studente na teritoriji grada Vranja, studenti iz I kategorije dobijaju nagradu u iznosu od 20.000 dinara, dok studenti II  kategorije dobijaju nagradu u iznosu od 30.000 dinara.

Na Predlog rang liste za dodelu nagrada uspešnim studentima sa teritorije grada Vranja, može se uložiti prigovor u pisanoj formi Privremenom organu grada Vranja, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Predloga rang liste na zvaničnom sajtu grada Vranja. Prigovor se podnosi lično preko pisarnice Gradske uprave grada Vranja ili poštom na adresu: Ulica kralja Milana, broj: 1, Privremeni organ grada Vranja, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prigovor na Predlog rang liste za dodelu nagrada uspešnim studentima sa teritorije grada Vranja.“

Nakon odlučivanja po prigovorima, odnosno nakon isteka roka za podnošenje prigovora ukoliko nisu podneti, Komisija utvrđuje Predlog konačne rang liste i dostavlja Privremenom organu grada Vranja na dalji postupak i usvajanje.

Preliminarna rang lista za dodelu nagrada uspešnim studentima

Back to top button