Društvo
Trending

U petak tribina "Inkluzija kroz sport" u organizaciji Roditeljstva plus

Tribinu pod nazivom Inkluzija kroz sport, povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, lokalno udruženje Roditeljstvo plus organozovaće u Vranju u petak 1. decembra, od 19 časova u Galeriji Narodnog univerziteta.

„Pozivamo vas da prisustvujete ovom događaju, da zajedno doprinesemo boljem položaju osoba sa invaliditetom u našem gradu.

Napominjemo da ova tribina nije deo bilo kakvog projekta, niti je finansijski podržana.

Koji su problemi u nastavi inkluzivnog fizičkog vaspitanja i sporta u Vranju?

Koliko sportskih klubova u našem gradu ima rekreativce sa invaliditetom?

Kakva su iskustva u praksi i šta je potrebno za uspešno uključivanje dece s invaliditetom u sportske aktivnosti?

Koliko je sport bitan za socijalizaciju osoba s invaliditetom, biće neka od pitanja i neke od tema na koje će pokušati da odgovore učesnici tribine.

Tribina će, najavljuju iz Roditeljstva plus, imati važne učesnike.

Među njima je i Danijela Nena Savić, predsednica udruženja za pomoć osobama sa autizmom Govori glasno Vranje, aktivni borac za ranu podršku deci iz spektra autizma.

Realizovala je mnogobrojne projekte od kojih se izdvajaju Korak po korak, gde se kroz radionice radilo na unapređenju govora, zatim Muzikom kroz život sa sličnim ciljem, Programske aktivnosti za unapređenje fine motorike i socijalizacije i najzad, aktuelni višegodišnji projekat Sportizam – sport za osobe sa autizmom.

Gost tribine biće i Miodrag Nikolić, profesor fizičkog vaspitanja, koji je profesionalno i ljudski dao maksimum u okviru podrške osobama s autizmom.

Predsednik je vranjskog sportskog udruženja za osobe sa invaliditetom Zajedno, radioničar i trener na projektu Sportizam, u saradnji sa udruženjem Govori glasno.

Istovremeno, on je lični pratilac deteta s autizmom, ali i trener Odbojkaskog kluba Vranje.

Biće tu i prof. dr Bojan Jorgić, profesor nekoliko predmeta iz oblasti fizičkih aktivnosti osoba sa invaliditetom na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu.

On je menadžer projekta Adaptivna fizička aktivnost i sport, zahvaljujući čemu je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu nabavio opremu u vrednosti od 10.000 evra.

Time je omogućeno da 17 nezaposlenih i 25 osoba sa invaliditetom, učeći jedni od drugih i jedni sa drugima, unaprede svoja znanja i veštine u adaptivnom sportu.

Njegovo naučno i stručno polje interesovanja je adaptivno fizičko vežbanje, plivanje (obuka, škola plivanja i trening) i rekreacija.

Objavio je više od 40 naučnih radova iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja.

Bio je učesnik i organizator velikog broja seminara iz plivanja za osobe sa invaliditetom u zemlji i inostranstvu.

Osnivač je i predsednik skupštine Asocijacije adaptivnog plivanja Srbije – ADAPTS.

Rukovodio je i učestvovao u više projekata plivanja za decu sa invaliditetom na području grada Niša, kao trener u Plivačkom klubu za osobe sa invaliditetom Delfin u Nišu.

Kao predstavnik ADAPTS-a učestvovao je na plivačkom kampu za osobe sa invaliditetom u Istanbulu i na skandinavskim paraolimpijskim igrama u Malmeu 2014. godine

Back to top button