Hronika
Trending

Rezultati rada PU Vranje u februaru 2024.godine

Ocena stanja bezbednosti

Stanje bezbednosti na području Policijske uprave u Vranju je stabilno.

Promet putnika i vozila na graničnim prelazima prema R. Severnoj Makedoniji i R. Bugarskoj, kao i preko zajedničkih tačaka prelaza i kontrolno bezbednosnih punktova prema Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija odvijao se nesmetano. Međunacionalni odnosi su dobri.

U Kopnenoj zoni bezbednosti, stanje bezbednosti je povoljno, nije bilo napada niti bilo kakvih oružanih provokacija prema snagama bezbednosti koje se nalaze na ovom području. Nije izvršen nijedan oružani napad u kojima su učestvovali migranti, niti je bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u kojima su učesnici migranti.

Policijska uprava u Vranju kao servis građana, izdavala je lična dokumenta bez bilo kakvih primedbi.

STANjE KRIMINALA

Februara 2024. godine registrovano je 108 (77) krivičnih dela, što je više za 31 ili 40,25%, od toga 92 (66) iz oblasti opšteg kriminala, 7 (7) privrednog, 8 (3) ekološkog, 1 (1) visokotehnološkog, dok iz oblasti političkog kriminala nije registrovano nijedno krivično delo.
Osumnjičeno je 95 (77) izvršioca krivičnih dela. Rešenje o zadržavanju do 48 sati doneto je za 9 (7) lica, a policijsko hapšenje je preduzeto prema 10 (6) lica.

Opšti kriminal

Broj krivičnih dela iz oblasti opšteg kriminala u februaru 2024. godine veći je u odnosu na broj krivičnih dela u istom mesecu prethodne godine za 26 dela ili 39,39 %. Registrovana su 92 krivična dela, dok je u istom mesecu predhodne godine registrovano 66.

U strukturi krivičnih dela opšteg kriminala preovlađuju kd protiv protiv zdravlja ljudi 31 (22) i protiv imovine 22 (18), zatim protiv bezbednosti javnog saobraćaja 11 (5), protiv braka i porodice 8 (8), protiv javnog reda i mira 5 (4), protiv slobode i prava čoveka i građana 5 (2), protiv života i tela 2 (3), protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine 1 (0) i dr.

Privredni kriminal

Febuara tekuće godine, na teritoriji PU Vranje registrovano je 7 (7) krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala.

Struktura krivičnih dela privrednog kriminala je: navođenje na overavanje neistinitog sadržaja 5 (2), pronevera u obavljanju privredne delatnosti 1 (0) i krivično delo iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 1 (3).

STANjE JAVNOG REDA I MIRA

Tokom februara registrovano je 19 prekršaja, dok je u istom mesecu prethodne godine bilo 11 prekršaja.

Struktura prekršaja je: vređanje, vršenje nasilja pretnja ili tuča 11 (7), nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje 5 (0), vređanje službenog lica u vršenju službene dužnosti 2 (3) i propuštanje obaveštavanja o narušavanju javnog reda 1 (0).

Kao izvršioci navedenih prekršaja u ovom mesecu registrovano je 26 (15) lica, od kojih su 9 (7) povratnici, pod dejstvom alkohola su bila 4 (0), nije privedeno niti zadržano nijedno lice.

Najčešće vreme izvršenja prekršaja je u intervalu od 12,00 do 18,00, časova, a najčešće mesto izvršenja je na ulici i u ugostiteljskim objektima.
Februara na području Policijske uprave u Vranju, održana su 24 (25) javna skupa.

STANjE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Ukupan broj saobraćajnih nezgoda je 33 (27), što je više za 6 ili 22,22 %. Sa nastradalim licima registrovano je 8 (9) nezgoda. U saobraćajnim nezgodama poginula su 3 (1) lica. Povređene su 23 (8) osobe.

Faktori koji su najčešće uticali na izazivanje saobraćajnih nezgoda su: propust vozača koji se odnosi na nepravilno sagledavanje saobraćajne situacije, neprilagođena brzina uslovima saobraćaja i stanju puta, gubitak kontrole nad vozilom, neustupanje prvenstva prolaza definisanog znakom službenog lica, saobraćajnim znakovima ili pravilima saobraćaja, neodgovarajuća procena putanje ili brzine kretanja drugog učesnika u saobraćaju i dr.

Otkriveno je 3470 (2650) saobraćajnih prekršaja.
Najčešći prekršaji su nedozvoljena brzina, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, neuključena svetla danju, nepropisno zaustavljanje i parkiranje i dr.

IREGULARNE MIGRACIJE

Priliv migranata iz pravca R. Severne Makedonije povećan je u odnosu na februar prošle godine, dok je iz pravca R. Bugarske na istom nivou.

Nije bilo oružanih napada u kojima su učestvovali migranti, niti je bilo remećenja javnog reda i mira u većem obimu u kojima su učesnici bili migranti.

Od strane migranata izvršeno je pet krivičnih dela, a u februaru 2023. godine izvršena su dva krivična dela, dok na štetu migranata izvršeno je jedno krivično delo, a u istom mesecu prethodne godine nije izvršeno nijedno krivično delo.

UPRAVNI POSLOVI

Policijska uprava u Vranju primila je 2.447 (1.472) zahteva za izdavanje ličnih karata, 1.152 (1.209) zahteva za izdavanje biometrijskih pasoša, 2048 (1.038) zahteva za izdavanje vozačkih dozvola a izdato je i 1.278 (1.173) saobraćajnih dozvola.

Back to top button